lltds12さんが投稿したコード一覧

HSP モジュール変数を別の変数へ移動させる

	//自由に使ってください。tds12
	#module m a
	#modinit int _a
		a = _a
	return
	#modcfunc f
	return a
	#modfunc del
		delmod thismod
	return
	#global
	#module
	#deffunc toclone var
	#deffunc _toclone int ppval
		dupptr pval,ppval,48,4
		wpoke pval,2,2
	return
	#deffunc toinited var _mv
		toinited1 _mv
		toinited2 _mv
	return
	#deffunc toinited1 var
	#deffunc _toinited1 int ppval
		dupptr pval,ppval,48,4
		wpoke pval,2,1
	return
	#deffunc toinited2 var _mv
		pmv = varptr(_mv)
		dupptr fv,pmv,16,4
		wpoke fv,0,1
	return
	return
	#global
	newmod inst,m,3
	inst2 = inst
	toclone inst
	inst = 2
	mes f(inst2)
	toinited inst2
	delmod inst2

Bash/shell Linux上でhspのスクリプトをコンパイルし実行用shファイルを生成するsh

#!/bin/sh
./hspcmp $1 -o$1.ax
printf "#!/bin/sh\n./hsp3 %s" $1.ax > $1.sh
chmod u+x $1.sh
./hsp3 $1.ax

よく投稿されているコード

タグ

最近投稿されたコード